ระดับต่อไปคือการจัดเรียงระบบสมัครอีเมล์ปกติแล้วอีเมล์ทุกต้นฉบับ

email

อันดับต่อมาคือการยิ่งนักระบบสมัครอีเมล์โดยปกติแล้วอีเมล์ทุกต้นฉบับจะวิ่งเข้าในที่อันเดียว การจัดระบบก็คือการใส่ฟิลเตอร์หรือตัวถักเพื่อแหวกโฟลเดอร์เมล์ออกเป็นพวก ตามหัวเรื่อง ลำดับเวลา และจุดสำคัญของสมัครอีเมล์ใหม่ อาจจะแยกตามผู้ส่งสุดแล้วแต่เรื่องและเหตุจำเป็น ประหนึ่ง ผู้ร่วมงาน ผู้มีอำนาจ หรือคนที่กำลังติดต่อสื่อสารหน้าที่หรือธุระกันอยู่ในช่วงนั้น กรองเอาเมล์ที่มีการส่งสม่ำเสมอ เช่น รายงานข่าว ไปเจือปนอยู่ที่เดียวกัน เพราะเมล์พวกนี้โดยธรรมชาติไม่ใช่เมล์เด่นเร่งรีบที่ต้องอ่านในเวลานั้น

สมัครอีเมล์

และเนื่องด้วยไม่ให้พลาดอีเมล์ของหัวหน้าก็ฟอร์เวิร์ดให้เข้าไปที่สมัครอีเมล์แอ็กเคานต์หลักบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเอสเอ็มเอส อีเมล์แอ็กเคานต์แทนจะได้ไม่พลาด การจัดระเบียบหลักเกณฑ์ให้อีเมล์เสียใหม่จะช่วยให้เราเสียเวล่ำเวลาน้อยลงกับเมล์ไม่เด่น

ที่มา itmemail